Home TürkçeDevOps Tekton Pipelines ile Sürekli Entegrasyon Akışı

Tekton Pipelines ile Sürekli Entegrasyon Akışı

by Fatih Boy
0 comment

Tekton Pipelines’a bir önceki makale ile yaptığımız giriş ile “Merhaba Dünya” örneğimizi yapmıştık. Bu makalemde gerçek kullanıma daha uygun bir örnek üzerinden giderek bir aspnet core uygulaması için Sürekli Entegrasyon (CI) akışını gerçekleştireceğiz.

Sürekli Entegrasyon akışı için önceki makalede gördüğümüz Task ve Pipeline CRD tanımlarına ihtiyacımız olacak. Bu tanımlara ek olarak bir PipelineResource CRD tanımıda gerçekleştireceğiz. Hatırlatmak gerekirse, PipelineResource, bir pipeline içerisideki task’lara ait girdi ya da çıktı tanımıdır. PipelineResource nesnesi sayesinde, örneğimizde de yapacağımız gibi, bir task’a git deposu girdi olarak verilebilir.

Makalemin devamında CI tanımını yapacağımız projemizi github depomda bulabilirsiniz. CI tanımını iki farklı yoldan sizlere anlatacağım. İlk yolumuz daha uzun olmakla birlikte aynı zamanda size Tekton Pipelines’ın kullanımı hakkında daha fazla bilgi verecektir. Uzun yol aynı zamanda karışık CI süreçlerinizde kullanabileceğiniz fikirler de verecektir.

Uzun (ya da Manuel) Yol

Uzun yolda sürekli entegrasyon sürecinin her bir adımını biz gerçekleştireceğiz. Aşağıdaki tanım ile Github üzerinde hazırladığım örnek AspNet Core projesine ait git deposu master branşı için bir PipelineResource oluşturuyoruz;

apiVersion: tekton.dev/v1alpha1
kind: PipelineResource
metadata:
 name: tekton-ornek-repo
spec:
 type: git
 params:
  - name: revision
   value: master
  - name: url
   value: https://github.com/fatihboy/tekton-ornek

Sırada pipeline için kullanacağımız task tanımında. Taskımıza girdi olarak az önce tanımladığımız tekton-ornek-repo PipelineResource’unu vererek git deposundan kodların yerele çekilmesini sağlayabiliriz;

apiVersion: tekton.dev/v1alpha1
kind: Task
metadata:
 name: build-tekton-ornek
spec:
 inputs: 
  resources:
   - name: tekton-ornek-repo
    type: git
 steps:
...

Artık elimizde git deposunun bir kopyası olduğuna göre sırada ilk adımımızda. İlk adımda basit olarak bir nuget geri yüklemesi yapacağız. Bu işlemi ihtiyacımız olan tüm araçların yer aldığı Microsoft tarafından sunulan DotNet Core SDK imajı içerisinde gerçekleştireceğiz;

apiVersion: tekton.dev/v1alpha1
kind: Task
metadata:
 name: build-tekton-ornek
spec:
 inputs: 
  resources:
   - name: tekton-ornek-repo
    type: git
 steps:
  - name: nuget-restore
   image: mcr.microsoft.com/dotnet/core/sdk:3.0-buster
   command:
    - /bin/sh
    - -c
   args:
    - dotnet restore TektonOrnek.sln
   workingDir: /workspace/tekton-ornek-repo
...

Gördüğünüz gibi Tekton bizim için karmaşık detayları yönetiyor. Git deposunun bir kopyasını yerele aldıktan sonra bu dosyalara ulaşabilmemiz için podumuz içerisindeki nuget-restore isimli container’ıda git deposu dosyaların olduğu /workspace/tekton-ornek-repo klasörünü bağlıyor. 18. satırdaki workingDir direktifi ile command (11-13. satırlar) ve args (14-15. satırlar) direktiflerinde verdiğimiz komutun bu klasörde çalıştırılması sağlanmakta.

Nuget paketlerini geri yükledikten sonra sırada artık derleme işlemi var. Bunun için task’a yeni bir adım daha eklemeli ve dotnet core’un klasik derleme komutunu çalıştırmalıyız. Bu adım için yine Microsoft tarafından sunulan DotNet Core SDK imajını kullanacağız.

apiVersion: tekton.dev/v1alpha1
kind: Task
metadata:
 name: build-tekton-ornek
spec:
 inputs: 
  resources:
   - name: tekton-ornek-repo
    type: git
 steps:
  - name: nuget-restore
   image: mcr.microsoft.com/dotnet/core/sdk:3.0-buster
   command:
    - /bin/sh
    - -c
   args:
    - dotnet restore TektonOrnek.sln
   workingDir: /workspace/tekton-ornek-repo
  - name: build
   image: mcr.microsoft.com/dotnet/core/sdk:3.0-buster
   command:
    - /bin/sh
    - -c
   args:
    - dotnet build TektonOrnek/TektonOrnek.csproj -c Release -o /workspace/tekton-ornek-repo/build --no-restore
   workingDir: /workspace/tekton-ornek-repo
...

build adımını incelendiğinizde nuget-restore adımıyla oldukça benzer olduğunu görebilirsiniz. Aralarındaki tek fark 25. satırdaki derleme komutu. Bir önceki adımda nuget paketlerini yüklediğimiz için build adımında --no-restore parametresini kullanarak yeniden yüklenmelerini engellemeyi tercih ettim.

Derleme işleminin başarılı olması ardından artık uygulamayı yayınlayabiliriz. Bunun için oluşturduğum publish adımını aşağıda inceleyebilirsiniz;

apiVersion: tekton.dev/v1alpha1
kind: Task
metadata:
 name: build-tekton-ornek
spec:
 inputs: 
  resources:
   - name: tekton-ornek-repo
    type: git
 steps:
  - name: nuget-restore
   image: mcr.microsoft.com/dotnet/core/sdk:3.0-buster
   command:
    - /bin/sh
    - -c
   args:
    - dotnet restore TektonOrnek.sln
   workingDir: /workspace/tekton-ornek-repo
  - name: build
   image: mcr.microsoft.com/dotnet/core/sdk:3.0-buster
   command:
    - /bin/sh
    - -c
   args:
    - dotnet build TektonOrnek/TektonOrnek.csproj -c Release -o /workspace/tekton-ornek-repo/build --no-restore
   workingDir: /workspace/tekton-ornek-repo
  - name: publish
   image: mcr.microsoft.com/dotnet/core/sdk:3.0-buster
   command:
    - /bin/sh
    - -c
   args:
    - dotnet publish TektonOrnek/TektonOrnek.csproj -c Release -o /workspace/tekton-ornek-repo/publish --no-restore
   workingDir: /workspace/tekton-ornek-repo
...

Gerçekçi bir sürekli entegrasyon senaryosu olması adına son adımda birim testlerinin çalıştıralım;

apiVersion: tekton.dev/v1alpha1
kind: Task
metadata:
 name: build-tekton-ornek
spec:
 inputs: 
  resources:
   - name: tekton-ornek-repo
    type: git
 steps:
  - name: nuget-restore
   image: mcr.microsoft.com/dotnet/core/sdk:3.0-buster
   command:
    - /bin/sh
    - -c
   args:
    - dotnet restore TektonOrnek.sln
   workingDir: /workspace/tekton-ornek-repo
  - name: build
   image: mcr.microsoft.com/dotnet/core/sdk:3.0-buster
   command:
    - /bin/sh
    - -c
   args:
    - dotnet build TektonOrnek/TektonOrnek.csproj -c Release -o /workspace/tekton-ornek-repo/build --no-restore
   workingDir: /workspace/tekton-ornek-repo
  - name: publish
   image: mcr.microsoft.com/dotnet/core/sdk:3.0-buster
   command:
    - /bin/sh
    - -c
   args:
    - dotnet publish TektonOrnek/TektonOrnek.csproj -c Release -o /workspace/tekton-ornek-repo/publish --no-restore
   workingDir: /workspace/tekton-ornek-repo
  - name: unit-test
   image: mcr.microsoft.com/dotnet/core/sdk:3.0-buster
   command:
    - /bin/sh
    - -c
   args:
    - dotnet test TektonOrnek.sln
   workingDir: /workspace/tekton-ornek-repo

Task’ımızı tamamladıktan sonra artık bir Pipeline oluşturabiliriz;

apiVersion: tekton.dev/v1alpha1
kind: Pipeline
metadata:
 name: tekton-ornek-pipeline
spec:
 resources:
  - name: tekton-ornek-repo
   type: git
 tasks:
  - name: build
   taskRef:
    name: build-tekton-ornek
   resources:
    inputs:
     - name: tekton-ornek-repo
      resource: tekton-ornek-repo

Son olarak; oluşturduğumuz Pipeline’ı çalıştırmak için aşağıdaki içerikle bir PipelineRun’a ihtiyacımız bulunuyor;

apiVersion: tekton.dev/v1alpha1
kind: PipelineRun
metadata:
 name: tekton-ornek-pipelinerun
spec:
 pipelineRef:
  name: tekton-ornek-pipeline
 resources:
 - name: tekton-ornek-repo
  resourceRef:
   name: tekton-ornek-repo

Yukarıdaki tüm CRD’leri aşağıdaki komutla tekton-ornek.yaml dosyasında toplayabilirsiniz;

cat > tekton-ornek.yaml <<EOF
apiVersion: tekton.dev/v1alpha1
kind: PipelineResource
metadata:
 name: tekton-ornek-repo
spec:
 type: git
 params:
  - name: revision
   value: master
  - name: url
   value: https://github.com/fatihboy/tekton-ornek
---
apiVersion: tekton.dev/v1alpha1
kind: Task
metadata:
 name: build-tekton-ornek
spec:
 inputs: 
  resources:
   - name: tekton-ornek-repo
    type: git
 steps:
  - name: nuget-restore
   image: mcr.microsoft.com/dotnet/core/sdk:3.0-buster
   command:
    - /bin/sh
    - -c
   args:
    - dotnet restore TektonOrnek.sln
   workingDir: /workspace/tekton-ornek-repo
  - name: build
   image: mcr.microsoft.com/dotnet/core/sdk:3.0-buster
   command:
    - /bin/sh
    - -c
   args:
    - dotnet build TektonOrnek/TektonOrnek.csproj -c Release -o /workspace/tekton-ornek-repo/build --no-restore
   workingDir: /workspace/tekton-ornek-repo
  - name: publish
   image: mcr.microsoft.com/dotnet/core/sdk:3.0-buster
   command:
    - /bin/sh
    - -c
   args:
    - dotnet publish TektonOrnek/TektonOrnek.csproj -c Release -o /workspace/tekton-ornek-repo/publish --no-restore
   workingDir: /workspace/tekton-ornek-repo
  - name: unit-test
   image: mcr.microsoft.com/dotnet/core/sdk:3.0-buster
   command:
    - /bin/sh
    - -c
   args:
    - dotnet test TektonOrnek.sln
   workingDir: /workspace/tekton-ornek-repo
---
apiVersion: tekton.dev/v1alpha1
kind: Pipeline
metadata:
 name: tekton-ornek-pipeline
spec:
 resources:
  - name: tekton-ornek-repo
   type: git
 tasks:
  - name: build
   taskRef:
    name: build-tekton-ornek
   resources:
    inputs:
     - name: tekton-ornek-repo
      resource: tekton-ornek-repo
---
apiVersion: tekton.dev/v1alpha1
kind: PipelineRun
metadata:
 name: tekton-ornek-pipelinerun
spec:
 pipelineRef:
  name: tekton-ornek-pipeline
 resources:
 - name: tekton-ornek-repo
  resourceRef:
   name: tekton-ornek-repo
EOF

Aşağıdaki komutu kullanarak yaml dosyasının uygulanmasını sağlayabilirsiniz;

kubectl apply -f tekton-ornek.yaml

Tekton komut satırı arayüzünü kurduysanız aşağıdaki komutla PipelineRun durumunu hakkında bilgi alabilirsiniz;

tkn pipelinerun describe tekton-ornek-pipelinerun

Benzer şekilde, PipelineRun çalışma logları aşağıdaki komutla görülebilir;

tkn pipelinerun logs tekton-ornek-pipelinerun

Kısa (ya da otomatik) Yol

Kısayolda ilerlemek için Google tarafından Kubernetes üzerinde container imajları oluşturmamızı sağlayan açık kaynak kodlu bir proje olan Kaniko projesinden faydalanacağız. Kaniko projesi konteynar imajları oluşturmak için Docker daemon’ı kullanmak yerine Dockerfile’ı kullanarak tamamen userspace’de çalışmaktadır. Bu özelliğiyle Kubernetes ve özellikle de Openshift üzerinde kullanıma daha uygundur.

Kaniko, konteynar imajı oluşturmak amacıyla gcr.io/kaniko-project/executor imajını sunmaktadır. Temel amacı sürekli entegrasyon olmayan Kaniko bir depo’dan (git, yerel dizin, S3 Bucket v.b.) aldığı Dockerfile’ı kullanarak bir konteynar imajı oluşturur. Biz sürekli entegrasyon sürecine dair adımlarımızı Dockerfile içerine ekleyerek amacımıza ulaşacağız. Bu şekilde yapılandırdığım Dockerfile’ı aşağıda bulabilirsiniz;

FROM mcr.microsoft.com/dotnet/core/aspnet:3.0-buster-slim AS base
WORKDIR /app
EXPOSE 80

FROM mcr.microsoft.com/dotnet/core/sdk:3.0-buster AS build
WORKDIR /src
COPY TektonOrnek.sln .
COPY TektonOrnek/TektonOrnek.csproj TektonOrnek/
COPY BirimTestleri/BirimTestleri.csproj BirimTestleri/
RUN dotnet restore TektonOrnek.sln
COPY TektonOrnek/ TektonOrnek/
WORKDIR /src/TektonOrnek
RUN dotnet build TektonOrnek.csproj -c Release -o /app/build

FROM build AS publish
RUN dotnet publish TektonOrnek.csproj -c Release -o /app/publish

FROM build AS testrunner
WORKDIR /src
COPY BirimTestleri/ BirimTestleri/
RUN dotnet test TektonOrnek.sln --logger:trx

FROM base AS final
WORKDIR /app
COPY --from=publish /app/publish .
ENTRYPOINT ["dotnet", "TektonOrnek.dll"]

Konteynar imajımızın yukarıdaki Dockerfile yardımıyla başarılı şekilde oluşturulması demek uzun yoldaki adımlarımıza paralel olarak sürekli entegrasyonun başarıyla tamamlandığı anlamına da gelecektir. Aşağıdaki task tanımı bize istediğimiz adımı üretecektir;

apiVersion: tekton.dev/v1alpha1
kind: Task
metadata:
 name: build-tekton-ornek
spec:
 steps:
  - name: build
   image: gcr.io/kaniko-project/executor:v0.15.0
   args:
    - --dockerfile=Dockerfile
    - --context=git://github.com/fatihboy/tekton-ornek
    - --no-push

Kaniko’ya geçtiğimiz parametrelerden --no-push parametresi üretilen konteynar imajının herhangi bir konteynar deposuna gönderilmemesini sağlayacaktır. Pipeline ve PipelineRun CRD’leri uzun yoldakine benzer olmakla birlikte bir resource bölümü bulunmamaktadır.

Aşağıdaki komutla gerekli CRD tanımlarının yer aldığı tekton-ornek-kaniko.yaml dosyası oluşturulabilir;

cat > tekton-ornek-kaniko.yaml <<EOF
apiVersion: tekton.dev/v1alpha1
kind: Task
metadata:
 name: build-tekton-ornek
spec:
 steps:
  - name: build
   image: gcr.io/kaniko-project/executor:v0.15.0
   args:
    - --dockerfile=Dockerfile
    - --context=git://github.com/fatihboy/tekton-ornek
    - --no-push
---
apiVersion: tekton.dev/v1alpha1
kind: Pipeline
metadata:
 name: tekton-ornek-pipeline
spec:
 tasks:
  - name: build
   taskRef:
    name: build-tekton-ornek
---
apiVersion: tekton.dev/v1alpha1
kind: PipelineRun
metadata:
 name: tekton-ornek-pipelinerun
spec:
 pipelineRef:
  name: tekton-ornek-pipeline
EOF

Aşağıdaki komutu kullanarak yaml dosyasının uygulanmasını sağlayabilirsiniz;

kubectl apply -f tekton-ornek-kaniko.yaml

Tekton komut satırı arayüzünü kurduysanız aşağıdaki komutla PipelineRun durumunu hakkında bilgi alabilirsiniz;

tkn pipelinerun describe tekton-ornek-pipelinerun

Benzer şekilde, PipelineRun çalışma logları aşağıdaki komutla görülebilir;

tkn pipelinerun logs tekton-ornek-pipelinerun

Tekton Pipelines Katalog

Tekton Pipelines Task CRD özellikle PipelineResource CRD’si ile birlikte kullanıldığında yeniden kullanılabilir görev yapıları ortaya çıkmaktadır. Bu da yeniden kullanılabilir Tekton Pipelines bileşenlerinden oluşan bir katalog mantığı ortaya çıkarmaktadır. Sık kullanılan CI ve CD süreçleri için daha şimdiden Tekton Katalog, Openshift Tekton Katalog gibi github depoları ortaya çıktı bile.

Bu Tekton Pipelines kataloglarını inceleyerek yeniden kullanılabilir bileşenler sayesinde kendi CI/CD pipeline’ınızı kolayca ortaya çıkartabilirsiniz.

Şu Yazıları da Sevebilirsiniz

Leave a Comment

* Bu formu kullanarak, verilerinizin bu web sitesi tarafından saklanması ve kullanılmasını kabul ediyorsunuz.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bunu kabul ettiğinizi varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul Et Daha Fazla Bilgi